Xe Đạp Đường Phố Touring LIV Alight 2 DD Disc – Phanh Đĩa, Bánh 700C – 2022

12,590,000