Xe Đạp Đường Phố Touring GIANT Fastroad Advanced 1 – Phanh đĩa, Bánh 700C – 2022

48,790,000