Xe Đạp Đường Phố Touring GIANT Escape 2 City Disc – Phanh Đĩa, Bánh 700C – 2023

13,990,000