Xe Đạp Địa Hình MTB LIV Tempt 29 4 – Phanh Đĩa, Bánh 29 Inches – 2022

11,390,000