Đại lý xe tải Isuzu Khánh Hòa

Giới thiệu đại lý xe tải Isuzu Khánh Hòa

Đại lý xe tải Isuzu Khánh Hòa nằm trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ chính hãng của xe tải Isuzu Việt Nam như: Showroom trưng bày sản phẩm, Cung cấp phụ tùng chính hãng, Sửa chữa bảo dưỡng với các kỹ thuật viên được đào tạo đạt chứng chỉ tay nghề cao về xe tải Isuzu Việt Nam. Các hoạt động Marketing thường xuyên như lái thử xe, sửa chữa lưu động, cứu hộ, các hoạt động thiện nguyện 

Tại Đại lý xe tải Isuzu Khánh Hòa người mua sẽ dễ dàng trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp nhất từ các tư vấn bán hàng. Đặc biệt hơn, người mua sẽ nhận được những chính sách ưu đãi nhất về giá và các hỗ trợ theo kèm về phụ kiện, quà tặng bảo dưỡng …

Đại lý xe tải Isuzu Khánh Hòa

Bảng giá xe tải Isuzu tại Khánh Hòa

Giá xe tải Isuzu 1.4 tấn QKR77FE4

Isuzu 1.4 tấn QKR77FE4 Giá bao nhiêu?
Giá xe Isuzu 1.4 tấn QKR77FE4  (VND)
Isuzu 2t2 QKR77FE4 thùng kín 468.000.000 VNĐ
Isuzu 1t25 QKR77FE4 thùng kín 452.000.000 VNĐ
Isuzu 2t4 QKR77FE4 thùng bạt 466.000.000 VNĐ
Isuzu 1 tấn QKR77FE4 thùng kín 468.000.000 VNĐ
Isuzu 2t2 QKR77FE4 thùng đông lạnh 670.000.000 VNĐ
Isuzu 990Kg QKR77FE4 thùng đông lạnh 670.000.000 VNĐ
Isuzu 1t95 QKR77FE4 thùng đông lạnh 670.000.000 VNĐ
Isuzu 1t5 QKR77FE4 thùng đông lạnh 670.000.000 VNĐ
Isuzu 1t4 QKR77FE4 thùng lửng bửng nâng 520.000.000 VNĐ
Isuzu 1t4 QKR77FE4 thùng lửng 455.000.000 VNĐ
Isuzu 1t4 QKR77FE4 thùng kín 468.000.000 VNĐ
Isuzu 1t5 QKR77FE4 thùng bạt 466.000.000 VNĐ
Isuzu 2t5 QKR77FE4 thùng bạt 468.000.000 VNĐ
Isuzu 1t4 QKR77FE4 thùng bảo ôn 505.000.000 VNĐ
Isuzu 2t QKR77FE4 thùng kín 468.000.000 VNĐ
Isuzu 2t4 QKR77FE4 thùng kín 468.000.000 VNĐ
Isuzu 2t5 QKR77FE4 thùng lửng 455.000.000 VNĐ
Isuzu 1t49 QKR77FE4 thùng bạt bửng nâng 525.000.000 VNĐ
Isuzu 1t5 QKR77FE4 thùng kín bửng nâng 531.000.000 VNĐ
Isuzu 1t95 QKR77FE4 thùng kín bửng nâng 529.000.000 VNĐ
Isuzu 2t2 QKR77FE4 thùng kín bửng nâng 515.000.000 VNĐ
Isuzu 990Kg thùng bảo ôn – QKR77FE4 524.000.000 VNĐ
Isuzu 990Kg thùng kín – QKR77FE4 468.000.000 VNĐ

>>> Xem thêm giá xe tải Suzuki

Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn QKR77HE4

Isuzu 1.9 tấn QKR77HE4 Giá bao nhiêu?
Giá xe Isuzu 1.9 tấn QKR77HE4  (VND)
Isuzu 2.5 tấn QKR77HE4 thùng lửng 505.000.000 VNĐ
Isuzu 2 tấn QKR77HE4 thùng bạt 515.000.000 VNĐ
Isuzu 1.9 tấn QKR77HE4 thùng bạt 515.000.000 VNĐ
Isuzu 2.7 tấn QKR77HE4 thùng bạt 515.000.000 VNĐ
Isuzu 1.9 tấn QKR77HE4 thùng kín 515.000.000 VNĐ
Isuzu 1.4 tấn QKR77HE4 thùng kín 515.000.000 VNĐ
Isuzu 1.9 tấn QKR77HE4 thùng bảo ôn 565.000.000 VNĐ
Isuzu 2 tấn QKR77HE4 thùng lửng 505.000.000 VNĐ
Isuzu 2.1 tấn QKR77HE4 thùng kín 516.000.000 VNĐ
Isuzu 2.2 tấn QKR77HE4 thùng bạt nhà máy 515.000.000 VNĐ
Isuzu 2.4 tấn QKR77HE4 thùng kín 516.000.000 VNĐ
Isuzu 2.9 tấn QKR77HE4 thùng bạt 515.000.000 VNĐ
Isuzu 2.9 tấn QKR77HE4 thùng kín 516.000.000 VNĐ
Isuzu 3 tấn QKR77HE4 thùng lửng 505.000.000 VNĐ
Isuzu 2.1 tấn QKR77HE4 thùng kín bửng nâng 568.000.000 VNĐ
Isuzu 2.3 tấn QKR77HE4 thùng lửng bửng nâng 565.000.000 VNĐ
Isuzu 1.9 tấn QKR77HE4 thùng bạt bửng nâng 555.000.000 VNĐ
Isuzu 1.9 tấn QKR77HE4 thùng đông lạnh 788.000.000 VNĐ
Isuzu 2.5 tấn QKR77HE4 thùng đông lạnh 787.000.000 VNĐ
Isuzu 2.5 tấn QKR77HE4 thùng bảo ôn 648.000.000 VNĐ
Isuzu 2.3 tấn QKR77HE4 thùng bạt 515.000.000 VNĐ

>>> Xem thêm giá xe tải Changan

Giá xe tải Isuzu 1.9 tấn NMR85HE4

Isuzu 1.9 tấn NMR85HE4 Giá bao nhiêu?
Giá xe Isuzu 1.9 tấn NMR85HE4  (VND)
Isuzu 1t9 NMR85HE4 thùng bảo ôn 810.000.000 VNĐ
Isuzu 1t9 NMR85HE4 thùng bạt 680.000.000 VNĐ
Isuzu 1t9 NMR85HE4 thùng kín 680.000.000 VNĐ
Isuzu 1t6 NMR85HE4 thùng đông lạnh 935.000.000 VNĐ
Isuzu NMR85HE4 2t5 thùng đông lạnh 918.000.000 VNĐ
Isuzu 3 tấn NMR85HE4 thùng kín 675.000.000 VNĐ

>>> Xem thêm giá xe tải Hyundai

Giá xe tải Isuzu 2T4 NMR77EE4

Isuzu 2T4 NMR77EE4 Giá bao nhiêu?
Giá xe Isuzu 2.4 tấn NMR77EE4  (VND)
Isuzu 2t3 NMR77EE4 thùng kín 663.000.000 VNĐ
Isuzu 2t4 NMR77EE4 thùng bạt 657.000.000 VNĐ

>>> Xem thêm giá xe tải Daewoo

Giá xe tải Isuzu 3.5 tấn NPR85KE4

Isuzu 3.5 tấn NPR85KE4 Giá bao nhiêu?
Giá xe Isuzu 3.5 tấn NPR85KE4  (VND)
Isuzu 3t49 NPR85KE4 thùng kín 710.000.000 VNĐ
Isuzu 3t49 NPR85KE4 thùng bảo ôn 830.000.000 VNĐ
Isuzu 4t5 NPR85KE4 thùng lửng 690.000.000 VNĐ
Isuzu 4 tấn NPR85KE4 thùng bạt 705.000.000 VNĐ
Isuzu 3t5 NPR85KE4 thùng bảo ôn 845.000.000 VNĐ
Isuzu 3t5 NPR85KE4 thùng bạt 705.000.000 VNĐ
Isuzu 3t9 NPR85KE4 thùng kín 710.000.000 VNĐ
Isuzu 3t5 NPR85KE4 thùng kín 705.000.000 VNĐ
Isuzu 3t49 NPR85KE4 thùng kín bửng nâng 760.000.000 VNĐ
Isuzu NPR85KE4 3 tấn rưỡi  thùng bạt bửng nâng 755.000.000 VNĐ
Isuzu 3t5 NPR85KE4 thùng đông lạnh 1.013.000.000 VNĐ

>>> Xem thêm giá xe tải JAC

Giá xe tải Isuzu 5 tấn NQR75LE4

Isuzu 5 tấn NQR75LE4 Giá bao nhiêu?
Giá xe Isuzu 5 tấn NQR75LE4  (VND)
Isuzu NQR75LE4 5 tấn thùng bảo ôn 935.000.000 VNĐ
Isuzu 5 tấn NQR75LE4 thùng kín 785.000.000 VNĐ
Isuzu 5.5 tấn NQR75LE4 thùng kín 785.000.000 VNĐ
Isuzu 5.5 tấn NQR75LE4 thùng bạt 780.000.000 VNĐ
Isuzu 4.9 tấn NQR75LE4 thùng đông lạnh 1.100.000.000 VNĐ
Isuzu 5.2 tấn NQR75LE4 thùng đông lạnh 1.102.000.000 VNĐ

>>> Xem thêm giá xe tải Fuso

Giá xe tải Isuzu 5.5 tấn NQR75ME4

Isuzu 5.5 tấn NQR75ME4 Giá bao nhiêu?
Giá xe Isuzu 5.5 tấn NQR75ME4  (VND)
Isuzu 5 tấn NQR75ME4 thùng lửng 795.000.000 VNĐ
Isuzu 4.9 tấn NQR75ME4 thùng bạt 810.000.000 VNĐ
Isuzu 5.7 tấn NQR75ME4 thùng bạt 810.000.000 VNĐ
Isuzu 5.7 tấn NQR75ME4 thùng kín 815.000.000 VNĐ
Isuzu 5 tấn NQR75ME4 thùng kín 792.000.000 VNĐ
Isuzu 5.5 tấn NQR75ME4 thùng kín 815.000.000 VNĐ
Isuzu 5.5 tấn NQR75ME4 thùng bạt 810.000.000 VNĐ
Isuzu 6 tấn NQR75ME4 thùng lửng 795.000.000 VNĐ
Isuzu 5.5 tấn NQR75ME4 thùng bạt bửng nâng 875.000.000 VNĐ
Isuzu 4.9 tấn NQR75ME4 thùng kín bửng nâng 885.000.000 VNĐ
Isuzu 5 tấn NQR75ME4 thùng đông lạnh 1.164.000.000 VNĐ
Isuzu NQR75ME4 5.5 tấn thùng đông lạnh 1.172.000.000 VNĐ

>>> Xem thêm giá xe tải Shacman

Giá xe tải Isuzu 6.2 tấn FRR90NE4

Isuzu 6.2 tấn FRR90NE4 Giá bao nhiêu?
Giá xe Isuzu 6.2 tấn FRR90NE4  (VND)
Isuzu 6.8 tấn FRR90NE4 thùng lửng 885.000.000 VNĐ
Isuzu 6 tấn FRR90NE4 thùng bảo ôn 1.060.000.000 VNĐ
Isuzu FRR90NE4 6 tấn thùng kín 910.000.000 VNĐ
Isuzu 6t2 FRR90NE4 thùng bạt 895.000.000 VNĐ
Isuzu 5.3 tấn FRR90NE4 thùng đông lạnh 1.276.000.000 VNĐ
Isuzu 6.5 tấn FRR90NE4 thùng bạt bửng nâng 935.000.000 VNĐ

>>> Xem thêm giá xe tải FAW

Giá xe tải Isuzu 7 tấn FRR90LE4

Isuzu 7 tấn FRR90LE4 Giá bao nhiêu?
Giá xe Isuzu 7 tấn FRR90LE4  (VND)
Isuzu 6.5 tấn FRR90LE4 thùng bạt 900.000.000 VNĐ
Isuzu 6 tấn FRR90LE4 thùng bảo ôn 1.025.000.000 VNĐ
Isuzu FRR90LE4 7 tấn thùng lửng 870.000.000 VNĐ
Isuzu 6.5 tấn FRR90LE4 thùng kín 900.000.000 VNĐ
Isuzu 6 tấn FRR90LE4 thùng đông lạnh 1.248.000.000 VNĐ

>>> Xem thêm giá xe tải Howo

Giá xe tải Isuzu 8 tấn FVR34SE4

Isuzu 8 tấn FVR34SE4 Giá bao nhiêu?
Giá xe Isuzu 8 tấn FVR34SE4  (VND)
Isuzu 8 tấn FVR34SE4 thùng bảo ôn 1.500.000.000 VNĐ
Isuzu 8 tấn FVR34SE4 thùng kín 1.370.000.000 VNĐ
Isuzu 8.1 tấn FVR34SE4 thùng bạt 1.360.000.000 VNĐ
Isuzu 8.2 tấn FVR34SE4 thùng lửng 1.340.000.000 VNĐ
Isuzu FVR34SE4 6.6 tấn  thùng đông lạnh 2.155.000.000 VNĐ

Giá xe tải Isuzu 9 tấn FVR34QE4

Isuzu 9 tấn FVR34QE4 Giá bao nhiêu?
Giá xe Isuzu 9 tấn FVR34QE4  (VND)
 Isuzu 8 tấn FVR34QE4 thùng bạt 1.335.000.000 VNĐ
Isuzu 9 tấn FVR34QE4 thùng lửng 1.315.000.000 VNĐ
Isuzu 8 tấn FVR34QE4 thùng bảo ôn 1.505.000.000 VNĐ
Isuzu 8.2 tấn FVR34QE4 thùng kín 1.330.000.000 VNĐ
Isuzu FVR34QE4 7.6 tấn thùng đông lạnh 2.050.000.000 VNĐ
Isuzu 7.5 tấn FVR34QE4 thùng bạt bửng nâng 1.430.000.000 VNĐ

>>> Xem thêm giá xe tải TMT Cửu Long

Giá xe tải Isuzu 15 tấn FVM34WE4

Isuzu 15 tấn FVM34WE4 Giá bao nhiêu?
Giá xe Isuzu 15 tấn FVM34WE4  (VND)
Isuzu 14.5 tấn FVM34WE4 thùng kín 1.715.000.000 VNĐ
Isuzu 14.5 tấn FVM34WE4 thùng bạt 1.710.000.000 VNĐ
Isuzu 15 tấn FVM34WE4 thùng lửng 1.665.000.000 VNĐ
Isuzu 14.5 tấn FVM34WE4 thùng bảo ôn 2.010.000.000 VNĐ
Isuzu FVM34WE4 13.5 tấn thùng bảo ôn 2.552.000.000 VNĐ

Giá xe tải Isuzu 16 tấn FVM34TE4

Isuzu 16 tấn FVM34TE4 Giá bao nhiêu?
Giá xe Isuzu 16 tấn FVM34TE4  (VND)
Isuzu 15 tấn FVM34TE4 thùng bạt 1.640.000.000 VNĐ
Isuzu 16 tấn FVM34TE4 thùng lửng 1.625.000.000 VNĐ
Isuzu 15 tấn FVM34TE4 thùng bảo ôn 1.915.000.000 VNĐ
Isuzu 15.5 tấn FVM34TE4 thùng kín 1.650.000.000 VNĐ
Isuzu FVM34TE4 14 tấn thùng đông lạnh 2.430.000.000 VNĐ

>>> Xem thêm giá xe tải Dongfeng

Giá xe tải Isuzu gắn cẩu

Isuzu gắn cẩu Giá bao nhiêu?
Giá xe cẩu Isuzu   (VND)
Isuzu 13 tấn FVM34T gắn cẩu Unic URV 634 Đang cập nhật
Isuzu 5.3 tấn FRR90N gắn cẩu Unic URV 343 Đang cập nhật
Isuzu 15 tấn FVM gắn cẩu Unic URV 805 Đang cập nhật
Isuzu 6.4 tấn FVR34Q gắn cẩu Unic URV 554 Đang cập nhật
Isuzu 2 tấn NPR85K gắn cẩu Unic URV 345 Đang cập nhật
Isuzu 4.2 tấn FRR90N gắn cẩu Unic URV 346 Đang cập nhật
Isuzu 5 tấn FRR90N gắn cẩu Unic URV 344 Đang cập nhật
Isuzu 13.5 tấn FVM gắn cẩu Unic URV 550 Đang cập nhật
Isuzu 4 tấn NQR75M gắn cẩu Unic URV 340 Đang cập nhật
Isuzu 3.5 tấn NQR75N gắn cẩu Unic URV 340 Đang cập nhật
Isuzu 7.7 tấn FVR34F gắn cẩu gấp Ferrari F571 Đang cập nhật
Isuzu 1.9 tấn QKR77HE4 gắn cẩu nâng người trên cao Đang cập nhật

>>> Xem thêm giá xe tải Hino

Giá xe cuốn ép rác Isuzu

Ép rác Isuzu Giá bao nhiêu?
Giá xe cuốn ép rác Isuzu   (VND)
Isuzu 14 khối FVR34LE4 1.690.000.000 VNĐ
Isuzu 20 khối FVZ34QE4 2.225.000.000 VNĐ
Isuzu 10T8 17 khối – FVZ34QE4 2.388.000.000 VNĐ
 Isuzu 10 khối FVR34L 1.490.000.000 VNĐ
ISUZU thùng rời 15 khối FVR34L 1.499.000.000 VNĐ

Giá xe tải đầu kéo Isuzu 2 cầu

Đầu kéo Isuzu 2 cầu Giá bao nhiêu?
Giá xe đầu kéo Isuzu   (VND)
Isuzu 2 cầu EXZ 390PS 1.880.000.000 VNĐ
Isuzu 1 cầu EXR 1.480.000.000 VNĐ
Isuzu 1 cầu GVR 280PS 1.580.000.000 VNĐ

Giá xe tải ben Isuzu

Tải ben Isuzu Giá bao nhiêu?
Giá xe tải ben Isuzu   (VND)
Isuzu 2 tấn QKR77FE4 2.5 khối 565.000.000 VNĐ
Isuzu 3.5 tấn NPR85KE4 gắn cẩu 1.125.000.000 VNĐ
Isuzu 14 tấn FVZ34QE4 1.865.000.000 VNĐ
Isuzu 8 tấn FVR34LE4 1.460.000.000 VNĐ
Isuzu 6T3 4 khối – FRR90HE4 965.000.000 VNĐ

Giá xe bồn Isuzu

Xe bồn Isuzu Giá bao nhiêu?
Giá xe bồn Isuzu  (VND)
Isuzu FVR34QE4 8 khối chở mủ cao su 1.580.000.000 VNĐ
Isuzu QKR77FE4 3 khối chở xăng dầu 575.000.000 VNĐ
Isuzu FVZ34QE4 20 khối chở xăng dầu 2.210.000.000 VNĐ
Isuzu FVR34LE4 8 khối tưới cây rửa đường 1.575.000.000 VNĐ
Isuzu FVR34LE4 6.5 khối chữa cháy 3.340.000.000 VNĐ
Isuzu FVR34LE4 8 khối hút chất thải 1.560.000.000 VNĐ
Isuzu FVM34TE4 24 khối chở thức ăn gia súc 2.040.000.000 VNĐ
Isuzu 12 khối – FVR34LE4 1.560.000.000 VNĐ
Isuzu 20 khối – FVM34TE4 1.890.000.000 VNĐ
Isuzu FVR 15.5 khối chở thức ăn gia súc 1.590.000.000 VNĐ
Isuzu 3 chân chở thức ăn gia súc 26 khối 2.090.000.000 VNĐ

Mua xe tải Isuzu trả góp tại Isuzu Khánh Hòa

 • Tư vấn lãi suất, quy trình mua xe trả góp tại đại lý xe tải Isuzu Khánh Hòa

Tại đại lý xe tải Isuzu Khánh Hòa, người mua xe được tư vấn chi tiết về các gói vay, gói ưu đãi từ các ngân hàng liên kết trong tỉnh. Quy trình trả góp cần chuẩn bị những hồ sơ gì, thời gian vay bao lâu, năng lực tài chính cần có …

 • Mua trả góp tại các ngân hàng trong tỉnh

Tùy theo hồ sơ vay vốn hay các mối quan hệ cá nhân mà người mua có thể vay trực tiếp từ các ngân hàng Việt như: Vietcombank, BIDV, Techcombank, MB Bank, TP Bank, SHB, MSB, Liên Việt, VIB ….

 • Bảng lãi suất tạm tính khi khách hàng vay 300 triệu đồng khi mua xe tải Isuzu tại Khánh Hòa
Bảng tính gốc lãi phải trả trong 3 năm
Số tiền vay 300,000,000 triệu
Thời gian vay 30 Tháng
Lãi suất 9.0%
Tháng  Gốc còn lại Gốc Lãi Tổng G+L
0 300,000,000
1 290,000,000 10,000,000 2,250,000 12,250,000
2 280,000,000 10,000,000 2,175,000 12,175,000
3 270,000,000 10,000,000 2,100,000 12,100,000
4 260,000,000 10,000,000 2,025,000 12,025,000
5 250,000,000 10,000,000 1,950,000 11,950,000
6 240,000,000 10,000,000 1,875,000 11,875,000
7 230,000,000 10,000,000 1,800,000 11,800,000
8 220,000,000 10,000,000 1,725,000 11,725,000
9 210,000,000 10,000,000 1,650,000 11,650,000
10 200,000,000 10,000,000 1,575,000 11,575,000
11 190,000,000 10,000,000 1,500,000 11,500,000
12 180,000,000 10,000,000 1,425,000 11,425,000
13 170,000,000 10,000,000 1,350,000 11,350,000
14 160,000,000 10,000,000 1,275,000 11,275,000
15 150,000,000 10,000,000 1,200,000 11,200,000
16 140,000,000 10,000,000 1,125,000 11,125,000
17 130,000,000 10,000,000 1,050,000 11,050,000
18 120,000,000 10,000,000 975,000 10,975,000
19 110,000,000 10,000,000 900,000 10,900,000
20 100,000,000 10,000,000 825,000 10,825,000
21 90,000,000 10,000,000 750,000 10,750,000
22 80,000,000 10,000,000 675,000 10,675,000
23 70,000,000 10,000,000 600,000 10,600,000
24 60,000,000 10,000,000 525,000 10,525,000
25 50,000,000 10,000,000 450,000 10,450,000
26 40,000,000 10,000,000 375,000 10,375,000
27 30,000,000 10,000,000 300,000 10,300,000
28 20,000,000 10,000,000 225,000 10,225,000
29 10,000,000 10,000,000 150,000 10,150,000
30 0 10,000,000 75,000 10,075,000

Cách chi phí lăn bánh ô tô tải Isuzu

Bảng tính chi phí đăng ký khi xe lăn bánh 
Thuế trước bạ:  2%
Biển số Hà Nội, TPHCM, Tỉnh 500.000đ
Phí bảo trì đường bộ 12 tháng
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg 2.160.000
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg 3.240.000
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg 4.680.000
Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg 7.080.000
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg 8.640.000
Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên 12.480.000
Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg
Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên 17.160.000
Phí đăng kiểm 340.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 12 tháng
Xe tải dưới 3 tấn 853.000
Xe tải 3 đến 8 tấn 1.660.000
Xe tải 8 đến 15 tấn 2.746.000
Xe tải trên 15 tấn 3.200.000
Bảo hiểm thân vỏ 1.2% – 1.8% * (Giá trị hóa đơn)
Lưu ý: Đây là các chi phí cố định khi đi đăng ký một chiếc xe tải theo tải trọng

>>> Thông tin giá xe được lấy từ website Isuzu chính hãng

Đăng ký mua xe & sửa chữa tại đại lý xe tải Isuzu Khánh Hòa

Khách hàng có thể đăng ký nhận thông tin sản phẩm, báo giá xe, thùng xe và các loại phụ tùng thay thế … hay tại nơi mình đang sinh sống dưới sự hỗ trợ tối đa từ nhân viên bán hàng. Đại lý xe tải Isuzu Khánh Hòa luôn mang tới sự phục vụ chuyên nghiệp và các dịch vụ tiện ích tốt nhất tới người tiêu dùng.

 • Đăng ký nhận báo giá
 • Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa
 • Đăng ký làm bảo hiểm vật chất
 • Đăng ký mua bán phụ tùng chính hãng

(Khách hàng có thể đăng ký thông tin ở dưới chân trang)

Mua xe tải Isuzu Cũ, Đổi xe tải Isuzu mới

Đại lý xe tải Isuzu Khánh Hòa còn có thêm các dịch vụ hỗ trợ thu mua các mẫu xe ô tô cũ từ mọi thương hiệu với chuyên viên thẩm định xe cũ chuyên nghiệp. Hình thức thu mua nhanh chóng với các sản phẩm xe cũ được định giá cao. Bên cạnh đó, người mua có thể dễ dàng đổi từ xe cũ sang các dòng xe Isuzu mới tại Đại lý xe tải Isuzu Khánh Hòa một cách nhanh chóng với các thủ tục sang tên nhanh gọn.

 • Thẩm định chất lượng xe cũ, thân vỏ, động cơ và pháp lý của xe
 • Định giá xe cũ theo thị trường và theo chất lượng
 • Tư vấn thủ tục rút hồ sơ, sang tên
 • Tư vấn mua xe cũ trả góp

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm Isuzu Khánh Hòa !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *